W związku z sytuacją epidemiologiczną, zaplanowany na dzień 7 i 21 marca 2020 Finał XIII Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” ZOSTAJE ODWOŁANY!

 


opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Cele

Cele statutowe Stowarzyszenia EKOS

  • kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji
  • podejmowanie inicjatyw, interwencji i działań na rzecz tworzenia i przestrzegania prawa w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, ochrony zdrowia społeczeństwa oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz przy aktywizacji społecznej mieszkańców i organizacji
  • tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami celem upowszechnienia idei nowatorstwa pedagogicznego
  • pobudzanie nowatorstwa, stosowanie motywacji moralnych i materialnych służąc radą tym, którzy projektują i wdrażają w praktyce szkolnej innowacje edukacyjne w aspekcie pełnego rozwoju osobowego wychowanków
  • powszechna edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.