Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Tadeusz Rasała

trSułowianin, aktywista społeczny, zaangażowany w działalność proekologiczną i proedukacyjną na rzecz regionu oraz propagowanie kultury Doliny Baryczy. Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w 2018 roku w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju edukacyjnego regionu poprzez:

  • wydobywanie z zapomnienia i pielęgnację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Sułowa i okolic;
  • dokumentowanie historii regionu oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i poczucia tożsamości;
  • aktywny udział w promowaniu działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

tcAdiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Współtwórca i wieloletni Kierownik Projektu Edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w 2017 roku w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz działalności Stowarzyszenia EKOS poprzez realizację projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” oraz kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku regionu Doliny Baryczy na zewnątrz.