Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej "EKOS"

Forma prawna: Organizacja pożytku publicznego

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowniczym: 0000130562

NIP: 916-13-26-119

Regon: 932849366

Oświadczamy, że nasze Stowarzyszenie nie zalega z uiszczaniem podatków oraz opłat za korzystanie ze środowiska.