Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Sprawozdania za 2021 rok

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział 11, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

W roku 2021 trwał nadal stan epidemii wirusa SARS-COV-2. W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz obowiązującymi zarządzeniami Ministerstwa, Politechniki i samorządów lokalnych w warunkach sanitarnych wbrew naszym wcześniejszym założeniem i nadziejom, brak było możliwości prowadzenia stacjonarnych działań. Stowarzyszenie zgodnie z rozdziałem li, pkt 8 Statutu Stowarzyszenia osiągało swoje cele częściowo.

Sprawozdania za rok 2020

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział 11, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

W okresie od marca 2020 do grudnia 2020 roku trwał stan epidemii wirusa SARS-COV-2. W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz obowiązującymi zarządzeniami Ministerstwa ,Politechniki i samorządów lokalnych w warunkach sanitarnych wbrew naszym wcześniejszym założeniem i nadziejom, brak było możliwości prowadzenia stacjonarnych działań. Stowarzyszenie zgodnie z rozdziałem li, pkt 8 Statutu Stowarzyszenia osiągało swoje cele częściowo.

 

Sprawozdania za rok 2019

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział II, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

W okresie od stycznia 2019 do grudnia 2019 roku Stowarzyszenie osiągało swoje cele zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia:

Sprawozdania za 2018 rok

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział II, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

Sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” w Sułowie w 2018 roku: