Struktura

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

  • Krystyna Gans – prezes
  • Krystyna Piosik – wiceprezes
  • Mirosława Baczkowska-Milian – skarbnik
  • Ryszard Ziębikiewicz – sekretarz
  • Beata Jerzycka – członek