Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

DR NATALIA WANDA SKINDER (1936 ? 2015)

skinder m10 sierpnia 2015r odeszła od nas śp. dr Natalia Wanda Skinder, współorganizatorka Karpackich Szkół Dydaktyki Chemii i Studium Podyplomowego na Politechnice Wrocławskiej, założycielka Sekcji Dydaktyki Chemii oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, współinicjatorka powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu, inspirator w działalności społecznej i naukowo-dydaktycznej w zakresie chemii, przyrody i ochrony środowiska. Nauczyciel, wychowawca, Człowiek o wielkiej pasji naukowej, ciekawości świata i ludzi, dla którego zawód był misją. Przyciągała wszystkich swoim szerokim spojrzeniem na świat, rozległą wiedzą, hierarchią wartości i pięknym językiem.