opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Wybrane Projekty Stowarzyszenia ?EKOS?

  • Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty
  • Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”
  • Ekoenergetyka “50/50”
  • Konkursy chemiczne
  • Fotosnajperzy
  • Muzeum Drzewa
  • Odjazdowe wakacje
  • Globe