Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Wybrane Projekty Stowarzyszenia "EKOS"

  • Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty
  • Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”
  • Ekoenergetyka “50/50”
  • Konkursy chemiczne
  • Fotosnajperzy
  • Muzeum Drzewa
  • Odjazdowe wakacje
  • Globe
  • Realizowane we współpracy z Gminą Milicz