opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje

7 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im Mikołaja Kopernika w Miliczu odbył się zapoczątkowany w Gimnazjum w Sułowie XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje.

Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS przy współpracy Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miliczu.

Czytaj więcej...

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec 2018

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna - już czwarta - edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Zgorzelcu i Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Szczegółówe informacje:

 

XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Milicz 2018

logo mche logo ptchm logo powiat milicki 100W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna - już trzynasta edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu przy współpracy Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh, Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Cele konkursu:

 1. rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,
 2. doskonalenie umiejętności:
  • obserwacji i wyjaśnianie przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzeganie czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,
  • określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,
  • odczytywanie informacji z różnych źródeł, ich analiza i przetwarzanie,
  • dostrzeganie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,
  • stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:
   • formułowania problemów badawczych i hipotez,
   • planowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,
   • analizowanie i interpretowanie danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,
   • opracowanie wyników oraz przedstawienie ich w różnorodnej formie,
   • formułowanie wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

Szczegółówe informacje:


 

Uroczyste podsumowanie Jubileuszowej 30. Edycji Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”

... bo w duszy nam gra chemia i muzyka

plakat www mW dniu 8 czerwca 2017 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie Jubileuszowej 30. Edycji Projektu Edukacyjnego "Młody Chemik Eksperymentuje" organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, Sekcję Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oddziału wrocławskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.

Podziękowania

W tym roku Młody Chemik na Politechnice Wrocławskiej kończy 30 lat. Bogaty w doświadczenia mający spory dorobek wkracza już w wiek dojrzały.
Z okazji tego Jubileuszu my prowadzący – od 30 lat ci sami - ja Krystyna Gans, Tomasz Chmielewski i Zbigniew Adamski w imieniu własnym, Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia EKOS oraz nauczycieli i uczniów Dolnego Śląska i Wrocławia, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, pomogli i wciąż pomagają nam realizować powzięte 30 lat temu pomysły.

Serdeczne podziękowania składamy przede wszystkim Dziekanowi Wydziału Chemicznego, panu profesorowi Andrzejowi Ożyharowi i Jego Magnificencji, panu profesorowi Andrzejowi Trochimczukowi za okazane nam zaufanie i wymierne wsparcie naszych działań.

Czytaj więcej...