Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył 31 lat.

pcc kghmlogo mche Logo PWr 150 Logo PTChem 150

9 czerwca 2018 w historycznej Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej odbyło się podsumowanie 31 edycji projektu Młody Chemik Eksperymentuje. W tegorocznej edycji uczestniczyło 27 placówek edukacyjnych, w tym 8 liceów i 19 gimnazjów i szkół podstawowych. Kurs ukończyło 66 uczestników, w tym 46 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 20 licealistów. Uczniowie realizowali program „Podstawy Chemii Nieorganicznej i Analitycznej”. Wśród licealistów troje uczniów realizowało program „ Zastosowanie spektroskopii elektronowej w badaniach związków kompleksowych”.

Czytaj więcej...

29. Edycja projektu ?Młody Chemik Eksperymentuje? uroczyste podsumowanie na Politechnice Wrocławskiej w dniu 4 czerwca 2016 r.

 

tn IMG 0226Dnia 4 czerwca 2016 w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej podsumowano uroczyście 29. edycję projektu "Młody Chemik Eksperymentuje". Projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie EKOS na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej skierowany jest do młodzieży licealnej i gimnazjalnej regionu dolnośląskiego i miasta Wrocławia. W tegorocznej edycji udział wzięło 51 uczniów z 13 szkół regionu dolnośląskiego i 2 szkoły z regionu wielkopolskiego.

 

Czytaj więcej...

Zakończenie 27. Edycji Projektu Edukacyjnego Młody Chemik Eksperymentuje

Konferencja Naukowa W Sułowie

W dniu 28 października w Gimnazjum w Sułowie odbyła się konferencja naukowa z okazji zakończenia 27. Edycji Projektu Edukacyjnego MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Plenarną część konferencji swoją obecnością uświetnili pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego: dr inż. Tomasz Chmielewski, dr inż. Ryszard Gabryś, dr inż. Magdalena Duchnowska, dr Krystyna Chmieleńska, dr Ewa Pleśnar, a także przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia Salos Avanti Sułów, sołectwa Słączno oraz członkowie Stowarzyszenia EKOS wraz z nauczycielami i uczniami Gimnazjum w Sułowie.

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano dwa wystąpienia naukowe dotyczące surowców naturalnych – technologii ich wydobycia i zastosowania. Wykład wiodący pt. „Miedź w Chile” wygłosił dr inż. Tomasz Chmielewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, w którym przedstawił on nie tylko zagadnienia teoretyczne z zakresu polskiego udziału w technologiach przemysłu miedziowego na świecie lecz również opowiedział o praktycznych metodach wydobycia i przeróbki rud miedzi w największych kopalniach w Chile, opierając się na najnowszych i najbardziej aktualnych informacjach ogłoszonych podczas Światowego Kongresu Technologicznego w Santiago de Chile, którego był uczestnikiem. Z kolei dr inż. Magdalena Duchnowska z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przedstawiła w swoim referacie zagadnienia „O powstawaniu i zastosowaniu minerałów”. Uczniowie Sułowskiego Gimnazjum, którzy z nieskrywanym zainteresowaniem przysłuchiwali się wykładom, bezpośrednio po ich zakończeniu mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, z której to okazji chętnie skorzystali poszerzając przy tym swoją wiedzę z tej wysokospecjalistycznej dziedziny, a także czerpiąc inspirację w zakresie możliwości kreowania potencjalnej kariery zawodowej.

W podsumowaniu sesji plenarnej Prezes Stowarzyszenia EKOS Krystyna Gans przedstawiła dotychczasowy przebieg i efekty projektu MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE, wskazując jednocześnie znaczące korzyści, które dzięki uczestnictwu w projekcie odnoszą uczniowie.

Po zakończeniu wykładów i prelekcji zaproszeni goście udali się na zwiedzanie Doliny Baryczy na ścieżce przyrodniczej „Nad Stawami w Grabownicy i Sławnie” pod fachowym przewodnictwem dr. Włodzimierza Ranoszka.

Na zakończenie pobytu gospodarze konferencji przygotowali dla gości poczęstunek tradycyjnymi produktami z Doliny Baryczy „smaki kuchni regionalnej” w Restauracji „Parkowa” w Miliczu.

Konferencja w Sułowie to cenne i niezwykle pożyteczne wydarzenie integrujące różne środowiska społeczne wokół szeroko pojętych zagadnień edukacyjnych. Stanowi niecodzienną okazję, zarówno dla gimnazjalistów z obszaru Doliny Baryczy do zapoznania się z często wysokospecjalistycznymi tematami naukowymi, poznania specjalistów i pasjonatów w danych dziedzinach i ich doświadczeń, dzięki czemu uczniowie ci mają szansę poszerzenia swoich horyzontów  myślowych i perspektyw zawodowych, jak również dla odwiedzających gościnną Dolinę Baryczy do poznania jej przyrodniczych, kulturalnych oraz kulinarnych walorów.