Podsumowanie 27. edycji projektu edukacyjnego ?Młody Chemik Eksperymentuje? na PWr

 

W dniu 13.06.2014 odbyło się w Sali Wałbrzyskiej Politechniki Wrocławskiej uroczyste podsumowanie 27 edycji zajęć laboratoryjnych z chemii dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej w ramach projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Po uroczystym otwarciu spotkania przez Prodziekana Wydziału Chemicznego, prof. Piotra Drożdżewskiego, referat plenarny pod tytułem: „Granice chemii czyli o zajęciach chemika” wygłosił prof. Ludwik Komorowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Do młodzieży przemówił również zaproszony gość honorowy Prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzy Walendziewski, który przedstawił młodym chemikom charakterystykę Politechniki Wrocławskiej, akcentując jej miejsce i osiągnięcia naukowe a także prestiż na arenie międzynarodowej.

O tym jak osiągnąć sukces edukacyjny, zwłaszcza obecnie w okresie znacznych i niekorzystnych zmian w systemie edukacyjnym, a także o rezultatach osiągniętych w ramach projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” mówiła Krystyna Gans, Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem.

W tegorocznej edycji projektu MCE wzięło udział 15 szkół, w tym 3 licea i 12 gimnazjów. Spośród 47 uczniów, którzy ukończyli kurs najlepsze wyniki z oceną 5,5 uzyskali: Adam Broszkiewicz z LO w Oławie, Hanna Buys z LO w Strzelinie, Krzysztof Kluba z Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu,Rachwał Patryk z Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu, Edmund Pelc i Mateusz Bożejko z Gimnazjum Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. Nagrodzone również zostały prezentacje posterów naukowych przedstawione na sesji posterowej. Wśród gimnazjalistów swój poster najlepiej zaprezentowali Patryk Rachwał z Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu oraz Przemysław Stasiuk z Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu.

Na zakończenie spotkania Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wręczył uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu.

Spotkanie, które zakończyło się wspólną fotografią, upłynęło w miłej, przyjaznej i życzliwej atmosferze. Pod koniec spotkania wszystkich uczestników zaproszono do wspólnego poczęstunku.

Krystyna Gans