29. Edycja projektu ?Młody Chemik Eksperymentuje? uroczyste podsumowanie na Politechnice Wrocławskiej w dniu 4 czerwca 2016 r.

 

tn IMG 0226Dnia 4 czerwca 2016 w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej podsumowano uroczyście 29. edycję projektu "Młody Chemik Eksperymentuje". Projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie EKOS na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej skierowany jest do młodzieży licealnej i gimnazjalnej regionu dolnośląskiego i miasta Wrocławia. W tegorocznej edycji udział wzięło 51 uczniów z 13 szkół regionu dolnośląskiego i 2 szkoły z regionu wielkopolskiego.

 

 

Miłą jest praca skończona
Cicero

Nauka oparta jest na wymianie myśli. Nie ogranicza się do konkretnych ram. Często łamie obowiązujące konwencje i burzy ustalony porządek. Coraz trudniej przyporządkować ją do określonych przedmiotów, takich jak na przykład fizyka lub chemia. Nowoczesna nauka to wzajemne przenikanie się dyscyplin, gdyż to co dziś najciekawsze w nauce – dające nową jakość, atrakcyjne i pociągające – dzieje się przeważnie na styku dyscyplin klasycznych.

Właśnie w tę definicję nowoczesnej nauki doskonale wpisuje się realizowany już po raz 29 na Politechnice Wrocławskiej projekt edukacyjny „Młody Chemik Eksperymentuje” dedykowany młodzieży licealnej i gimnazjalnej o zainteresowaniach przedmiotami przyrodniczymi. Celem projektu prowadzonego w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej jest umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych, samodzielnego wykonywania eksperymentów, poznania możliwości zastosowania i wykorzystania wiedzy chemicznej w życiu codziennym – ukazania młodzieży szkolnej prawdziwego oblicza i piękna chemii.

W ramach kursu uczniowie – uczestnicy projektu – realizowali elementy programu zajęć przeznaczonego dla studentów Wydziału Chemicznego i również wobec takich samych kryteriów byli oceniani. Uczniowie zdawali kolokwia, rozwiązywali zadania problemowe i rachunkowe oraz pisali recenzje z wykładów. Z wykonywanych na ocenę podczas ćwiczeń laboratoryjnych analiz kontrolnych uczniowie obowiązkowo pisali sprawozdania. Prace uczniów oceniane były przez pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie przygotowywali również prezentacje multimedialne na wybrane przez siebie tematy z wykonywanych doświadczeń, które przedstawiali następnie na forum publicznym oraz postery naukowe prezentowane na sesjach posterowych. Zarówno licealiści jak i gimnazjaliści wykazali się przy wykonywaniu zadanych im prac rzetelnością, dokładnością i sprawnością organizacyjną, a także dowiedli swojego zainteresowania tematami, którymi się zajmowali. Zadania wykonywane przez uczestników projektu były trudne – tym większą mają oni więc satysfakcję z pokonania trudności i osiągnięcia celu.

Oprócz zajęć stacjonarnych w laboratoriach chemicznych młodzież miała również okazję udziału w warsztatach edukacyjnych: „Spotkanie z promieniotwórczością” przeprowadzanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy, a także w Centrum Wiedzy o Wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu. Ponadto gimnazjaliści brali udział w Regionalnym Konkursie Chemicznym na Politechnice Wrocławskiej, z kolei najlepsi licealiści będą reprezentować region dolnośląski w Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików organizowanym w tym roku w Gdańsku.

W tegorocznej edycji projektu brało udział 51 uczniów: 24 ze szkół ponadgimnazjalnych i 27 ze szkół gimnazjalnych. Uczniowie ci reprezentowali szkoły z regionu dolnośląskiego (13 szkół) i regionu wielkopolskiego (2 szkoły). Łącznie w latach 1987 – 2016 w całorocznych kursach w ramach projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” wzięło udział 2043 uczniów.

W dniu 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbyło się tradycyjne podsumowanie bieżącej edycji projektu 2015/2016. Zwyczajem stało już się, że podczas uroczystości zawsze wyraźnie obecne są akcenty naukowe prezentowane w formie wykładu przez specjalistę w danej dziedzinie. W tym roku Organizatorzy kursu chcieli pokazać związki nowoczesnej chemii z medycyną i osiągane na bazie tej symbiozy coraz większe sukcesy w tworzeniu skutecznych terapii. Wykład plenarny pt. „Chirurgia XXI wieku – robot chirurgiczny da Vinci” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu, inicjator nowatorskich rozwiązań, wybitny chirurg, uczony o wielostronnych zainteresowaniach ukierunkowanych na badania doświadczalne i kliniczne w zakresie chirurgii naczyniowej, onkologicznej, transplantacyjnej, małoinwazyjnej oraz urazowej. Prezentacja profesora Witkiewicza i poruszane przez niego tematy wywarły ogromne wrażenie na uczestnikach uroczystości pokazując jak bardzo fascynująca potrafi być nauka, jak wiele daje możliwości, zwłaszcza przy wsparciu nowoczesnych technologii.

W otwierającym uroczystość wystąpieniu dziekan-elekt dr hab. inż. Piotr Rutkowski podkreślił wartość merytoryczną projektu i jego znaczenie zarówno dla promocji uczelni jak i dla uczniów gimnazjów i liceów, którzy w młodym wieku stoją przed wyborem kariery naukowej w przyszłości. Akcentował on również rolę nauczyciela w szkole, który łączy poniekąd funkcję przyrodnika i doradcy ucznia.

Kulminacyjnym punktem podsumowania było rozdanie tegorocznym uczestnikom projektu zaświadczeń z oceną podpisanych przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Zaświadczenia wręczali i osiągnięć gratulowali: prof. Wojciech Witkiewicz, prof. Kazimierz Orzechowski (UWr), kierownik projektu dr hab. inż. Tomasz Chmielewski (PWr) oraz wiceprezes Stowarzyszenia EKOS mgr inż. Krystyna Piosik. Najlepszy wynik – ocenę celującą – uzyskała w tym roku uczennica I LO w Krotoszynie Aleksandra Otworowska, otrzymując za swoje osiągnięcia nagrodę Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Została ona również laureatką nagrody specjalnej dla najlepszego ucznia z regionu biorącego udział w projekcie ufundowaną przez prof. Jadwigę Sołoducho, pełnomocnika Rektora ds. Promocji Szkół Ponadpodstawowych. Jak wielokrotnie podkreślano podczas uroczystości, każdy z tegorocznych absolwentów kursu może być dumny ze swoich dokonań i odniesionego sukcesu, ponieważ eksperymentując w murach uczelni wyższej współtworzy jej historię i dołącza do elitarnego grona młodych pasjonatów chemii.

W podsumowaniu uroczystości głos zabrali zaproszeni goście oceniając bardzo wysoko wartość projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” i sposób jego realizacji. Członek Zarządu Głównego PTChem prof. Rafał Latajka poinformował, że projekt „Młody Chemik Eksperymentuje” oficjalnie włączony został do przyszłorocznych obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Przedstawicielka Kuratorium Dolnośląskiego pani mgr Ewa Kasner podkreśliła wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz cenne walory wychowawcze kursu. Konferencję podsumowała wiceprezes Stowarzyszenia EKOS mgr inż. Krystyna Piosik, dyrektor Gimnazjum w Sułowie, wielokrotny opiekun uczniów biorących udział w zajęciach na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Z uznaniem mówiła o dużym zaangażowaniu w realizację projektu władz wydziału: prof. Andrzeja Trochimczuka, prof. Piotra Drożdżewskiego, dra hab. Piotra Młynarza, a także prowadzących zajęcia laboratoryjne: dra hab. inż. Tomasza Chmielewskiego, dr inż. Iwonę Rutkowską, dra inż. Ryszarda Gabrysia, dr inż. Katarzynę Sobianowską, mgra inż. Zbigniewa Adamskiego. Słowa podziękowania i uznania wyraziła również dla nauczycieli – opiekunów: pp. Ilony Kocel (ILO Krotoszyn), Doroty Czarneckiej (Gimnazjum w Bogatyni), Anny Wolnej (Gimnazjum Salezjańskie Wrocław), Małgorzaty Wróblewskiej (Zespół Szkół Urszulańskich), Bogusławy Jaz (Gimnazjum 29 Wrocław), Jarosława Orchowskiego (Gimnazjum w Doruchowie).

Szczególnie należy podkreślić fakt, że realizacja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” możliwa była dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze strony Fundacji „Polska Miedź SA”, władz Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Rektoratu Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie uczestników projektu i zaproszonych gości oraz tradycyjny poczęstunek.

Krystyna Gans
Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

Konkurs w obiektywie

Tomasza Chmielewskiego

Krzysztofa Mazura