Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH CHEMIKÓW

IMG 1723W dniach 8 – 11 września 2016 na Politechnice Gdańskiej odbyło się V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików.

Uczestnikami Forum byli najlepsi uczniowie ze szkół licealnych wraz z opiekunami, wydelegowani przez 13 Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej.

Okręg Wrocławski reprezentowało 10 uczniów z dwóch szkół: 2 uczniów z LO nr III we Wrocławiu i 8 uczennic z LO w Krotoszynie. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w projekcie „Młody Chemik Eksperymentuje” na Politechnice Wrocławskiej i uzyskali z jego przebiegu najlepsze wyniki. Opiekę nad uczniami sprawowały: Krystyna Gans i Ilona Kocel.

Czytaj więcej...

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików - 2014

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików odbyło się w gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 4-7 września 2014 roku.

Uczestnikami tego naukowego spotkania byli uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z 13 okręgów Olimpiady Chemicznej.

Okręg wrocławski reprezentowało 10 uczniów i 2 nauczycieli z 4 dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich byli uczniowie wyróżnieni w realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej projekcie edukacyjnym „Młody Chemik Eksperymentuje” pod kierunkiem Krystyny Gans i Krystyny Chmieleńskiej:

  •     Hanna Buys z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Strzelinie, autorka posteru „Tajemnicze reakcje w roztworach wodnych”,
  •     Emilia Gawrońska z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, autorka posteru „Jaki wpływ ma rozdrobnienie i temperatura roztworu na szybkość zachodzącej reakcji chemicznej?”,
  •     Adam Broszkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie, autor posteru „Fotografia – między sztuką a chemią”,

    Mateusz Zator z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie, autor posteru „Czy można ujarzmić burzę w probówce?”.

W ramach Forum uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładów plenarnych o różnorodnej tematyce, a także samodzielnie zaprezentować komunikaty ustne i postery, w których przedstawiali wyniki realizowanych projektów badawczych oraz zagadnienia z zakresu historii chemii i najnowszych odkryć chemicznych.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach przeprowadzanych przez pracowników naukowych, podczas których w sposób praktyczny mogli zapoznać się z nowoczesną aparaturą naukową oraz tematyką i kierunkami badań naukowców Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas Forum uczniowie mieli okazję spotkania się z innymi pasjonatami chemii, wymiany poglądów, zapoznania się z historią i zabytkami Warszawy.

W podsumowaniu Forum organizatorzy zapewnili, że to cenne i pożyteczne przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne będzie kontynuowane – w przyszłym roku odbędzie się w Gdańsku.

Krystyna Gans