Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Milicz 2018

logo mche logo ptchm logo powiat milicki 100W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna - już trzynasta edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu przy współpracy Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh, Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Cele konkursu:

 1. rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,
 2. doskonalenie umiejętności:
  • obserwacji i wyjaśnianie przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzeganie czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,
  • określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,
  • odczytywanie informacji z różnych źródeł, ich analiza i przetwarzanie,
  • dostrzeganie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,
  • stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:
   • formułowania problemów badawczych i hipotez,
   • planowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,
   • analizowanie i interpretowanie danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,
   • opracowanie wyników oraz przedstawienie ich w różnorodnej formie,
   • formułowanie wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

Szczegółówe informacje:


 

XII Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Sułów 2017 - wyniki

kghm01 lutego 2017 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie odbył się dla gimnazjalistów powiatu milickiego XII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Po eliminacjach szkolnych w poszczególnych gimnazjach wytypowano zespoły najlepszych uczniów, których przygotowali nauczyciele z: Gimnazjum w Miliczu – mgr Renata Korzeniowska , Gimnazjum w Bukowicach - mgr Barbara Kulpa , Gimnazjum w Sułowie – mgr inż. Krystyna Piosik, Gimnazjum Ad Astra w Miliczu – mgr Marek Ziarko i Gimnazjum we Wróblińcu – mgr Damian Zydorowicz.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło 20 osób. Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test teoretyczny z zakresu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i ekologii zawierający 50 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte na łączną ilość 75 punktów.

Czytaj więcej...

XII Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Sułów 2017

kghmW roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna - już dwunasta edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie przy współpracy Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh, Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Szczegółówe informacje: