Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

I Powiatowy Konkurs Chemiczny "Młody Chemik Eksperymentuje" Zgorzelec

Młody Chemik Eksperymentuje w Zgorzelcu, czyli I Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” dla gimnazjalistów w LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

W dniu 13 stycznia 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się I Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”. Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego.

Etap szkolny przeprowadzono w szkołach macierzystych, w których wyłoniono reprezentantów do etapu finałowego.  Etap finałowy odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Do Konkursu przystąpiło 27 uczniów reprezentujących 8 szkół gimnazjalnych z powiatu zgorzeleckiego pod opieką nauczycieli chemii tj.:

 •     Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni – opiekun: nauczycielka chemii Dorota Czarnecka
 •     Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu – opiekun: nauczycielka chemii Magdalena Drozdowska-Romanowska
 •     Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie w Zgorzelcu – opiekun: nauczycielka chemii Magdalena Drozdowska-Romanowska
 •     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zgorzelcu – opiekun: nauczycielka chemii Anna Górniak
 •     Gimnazjum im. o. M. Tomaszka w Pieńsku – opiekun: nauczycielka chemii Danuta Dominiczak
 •     Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu – opiekun: nauczycielka chemii Małgorzata Stachurska
 •     Zespół Szkół w Węglińcu – opiekun: nauczycielka chemii Magdalena Wrońska
 •     Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie – opiekun: nauczycielka chemii Danuta Mikulska

Etap finałowy Konkursu składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali zadania testowe – zamknięte i otwarte. Do części praktycznej przystąpiło 10 uczniów z najlepszymi wynikami uzyskanymi w części teoretycznej. Zadaniem uczniów podczas pracy laboratoryjnej było m.in. rozwiązanie problemu dotyczącego zanieczyszczeń wody, tj. zrzutów wody produkcyjnej do pobliskiego stawu, dokonywanych przez zakład przerobu stłuczki szklanej w regionie bogatym w zasoby leśne i wodne.

W czasie, gdy uczniowie rozwiązywali zadania testowe dla nauczycieli przygotowano warsztaty edukacyjne „Eksperyment w nauczaniu chemii; praca z uczniem zdolnym” pod kierunkiem mgr Renaty Rak z LO w Zgorzelcu i mgr Doroty Czarneckiej z Gimnazjum w Bogatyni. Odbyły się również warsztaty „Eksperyment w dużej i małej skali” dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w części praktycznej.

Podsumowania Konkursu dokonała Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich mgr Danuta Serafińska podkreślając celowość, znaczenie i potrzebę sprawdzania umiejętności teoretycznych i praktycznych uczniów na niższym poziomie kształcenia oraz możliwość współpracy szkoły z wyższą uczelnią. W okolicznościowym wystąpieniu obecny na podsumowaniu starosta powiatu zgorzeleckiego zwrócił uwagę na trafne hasło wiodące projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”, którym jest myśl J.W. Goethego „Sama wiedza to za mało, musi ona jeszcze znaleźć zastosowanie”. Wyraził on też nadzieję kontynuacji niniejszego przedsięwzięcia edukacyjnego w przyszłości. Przewodnicząca Zewnętrznej Komisji Konkursowej Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” Krystyna Gans oraz członkowie: Krystyna Chmieleńska z Zakładu Metodyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zbigniew Adamski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Danuta Serafińska – Dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu oraz Renata Rak – nauczycielka chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu wysoko ocenili poziom Konkursu i wiedzę uczestników.

Laureatami Konkursu zostali:

 •     miejsce: Michał Leński z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni;
 •     opiekun: Dorota Czarnecka
 •     miejsce: Barbara Grzeszczuk z Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu;
 •     piekunowie: Magdalena Drozdowska-Romanowska, Renata Rak
 •     miejsce: Julia Zielska z Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu;
 •     opiekunowie: Magdalena Drozdowska-Romanowska, Renata Rak

Nagrody dla finalistów ufundowali:

 •     Burmistrz gminy Bogatynia – Andrzej Grzmielewicz
 •     Burmistrz miasta Zgorzelca – Rafał Gronicz
 •     Starosta Powiatu Zgorzeleckiego – Artur Bieliński
 •     Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymali cenne nagrody:

 •     Laureat 1. miejsca Michał Leński otrzymał tablet, talon do salonów Empik w wysokości 100PLN, odtwarzacz MP4 oraz drobne upominki. Otrzymał on również specjalną nagrodę dla najlepszego ucznia z Bogatyni ufundowaną przez Burmistrza Gminy Bogatynia i Gabinet Weterynaryjny Centrum Hanna Mutlu.
 •     Laureatka 2. miejsca Barbara Grzeszczuk otrzymała urządzenie wielofunkcyjne, talon do salonów Empik w wysokości 100 PLN, odtwarzacz MP-4 oraz drobne upominki.
 •     Laureatka 3. miejsca Julia Zielska otrzymała klawiaturę bezprzewodową do komputera, talon do salonów Empik w wysokości 100 PLN, odtwarzacz MP-4 oraz drobne upominki.

Pozostali finaliści-uczestnicy finału laboratoryjnego: Weronika Ryś (Bogatynia), Aleksander Pawłowski (Bogatynia), Joanna Adamska (Pieńsk), Michał Chincza (Bogatynia), Jakub Włos (Bogatynia), Marcin Rajczakowski (Zgorzelec), Agata Tysowska (Pieńsk) otrzymali talony do salonów Empik w wysokości 100 PLN oraz drobne upominki.

Tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w dalszym kształceniu i przygodzie z chemią.

Mamy nadzieję, że ta nowa, cenna inicjatywa Dyrekcji i nauczycieli chemii Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu będzie w przyszłości kontynuowana i przyniesie wiele pozytywnych efektów społeczności lokalnej.

ORGANIZATORZY

Konkurs w obiektywie