Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec 2018

11 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się IV Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Do Konkursu przystąpiło 23 uczniów klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych z 5 szkół powiatu zgorzeleckiego. Podczas dwuetapowego Konkursu, którego wiodącym tematem były „Reakcje chemiczne w roztworach wodnych” uczniowie rozwiązywali zadania teoretyczne zamknięte i otwarte z zakresu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i ekologii oraz zadania laboratoryjne z chemii.

Zadania Konkursowe dla uczniów przygotowała i oceniała Komisja Zewnętrzna w składzie: mgr Krystyna Gans ze Stowarzyszenia EKOS i PWr, dr inż. Iwona Rutkowska z Wydziału Chemicznego PWr, dr inż. Katarzyna Grudniewska z Wydziału Chemicznego PWr, mgr inż. Zbigniew Adamski z Wydziału Chemicznego PWr, mgr inż. Anna Dańczak z Wydziału Chemicznego PWr oraz mgr Renata Rak z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Podczas gdy uczniowie zakwalifikowani do części laboratoryjnej wykonywali zadania praktyczne odbył się wykład pt. „Energetyka wokół nas”, który wygłosiła dr inż. Katarzyna Grudniewska z Wydziału Chemicznego PWr dla pozostałych uczniów, opiekunów i zainteresowanych osób.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

  • I miejsce: Miłosz Sidorowicz, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
    Opiekun: mgr Dorota Czarnecka
  • II miejsce: Aleksandra Pietryka, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
    Opiekun: mgr Dorota Czarnecka
  • III miejsce: Damian Bojarun, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
    Opiekun: mgr Dorota Czarnecka

Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia dla najlepszego uczestnika z Bogatyni otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni Miłosz Sidorowicz.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Wydział Chemiczny

Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie EKOS oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Nauczyciele – opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali dyplomy z podziękowaniem.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Pozwolił uczniom na sprawdzenie wiedzy i umiejętności w warunkach zewnętrznych; umożliwił im przy tym kontynuację ich zainteresowań i pasji a nauczycielom stworzył szansę kontaktu i wymiany doświadczeń z pracownikami naukowymi wyższych uczelni. Stanowił także promocję nauk przyrodniczych wśród młodzieży powiatu zgorzeleckiego.

Konkurs w obiektywie