opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Program Pierwszego dnia IX Regionalnego Konkursu Chemicznego ?Młody Chemik Eksperymentuje?

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Sobota, 05 marca 2016r.

 (Lista zgłoszonych szkół)

 

08.00 – 09.00

Rejestracja uczestników Konkursu wraz z opiekunami

sala 221, budynek A3, ul. Smoluchowskiego 23

09.00 – 09.45

Uroczyste otwarcie Konkursu

sala 310, budynek A2

·     Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

·     Wykład plenarny

„Ścieżki młodego naukowca – jak osiągnąć marzenia już dziś”

inż. Mikołaj Janicki, Wydział Chemiczny PWr

·     prezentacja projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje”

·     informacja i materiały promocyjne Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej

09.45 – 10.00

Przejście uczestników Konkursu do sal wykładowych

10.00 – 11.30

Część teoretyczna: TEST PISEMNY

sala 310, budynek A2

sala 220, budynek A3

10.00 – 12.00

Spotkanie przy kawie nauczycieli, zaproszonych gości
i pracowników uczelni.

Panel dyskusyjny „O osiągnięciach uczniów zdolnych”

dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
inż. Mikołaj Janicki
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

mgr inż. Krystyna Piosik

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

mgr Dorota Czarnecka

Gimnazjum w Bogatyni

Klub Pracowniczy PWr, sala 238, bud. A-1, I piętro

ok. 13.00

Zakończenie I etapu Konkursu

 

 

 

IX Regionalny Konkurs Chemiczny

„Młody chemik eksperymentuje”