Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

XII Regionalny Konkurs Chemiczny - „Młody Chemik Eksperymentuje” 2019 - podsumowanie

tn IMG 1697W dniach 02 i 16 marca 2019r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbył się Finał XII Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje”. Tematem wiodącym Konkursu było „Chemia w przyrodzie - równowagi jonowe w roztworach wodnych”.

Organizatorem Konkursu był Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie EKOS pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego okręgu wrocławskiego.

W pierwszym etapie, w którym uczestniczyło 164 uczniów z 41 szkół Dolnego Śląska i Wrocławia rozwiązywano zadania teoretyczne z podstaw chemii nieorganicznej. Do drugiego etapu zakwalifikowano 20 uczestników, którzy wykonywali zadania laboratoryjne.

 

Tradycyjnie podczas konkursu dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości przygotowano specjalistyczne wykłady tj. „Złoty pociąg do nauki, czyli o początkach drogi naukowej” – wykład przygotowany i wygłoszony przez dr inż. Piotra Cyganowskiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz wykład „Historia, perspektywy rozwoju i znaczenie tablicy Mendelejewa” zaprezentowany przez prof. Marię Cieślak-Golonkę z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

W czasie gdy uczniowie rozwiązywali zadania nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami naukowymi uczelni i zaproszonymi gośćmi, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące wzajemnej współpracy między uczelnią i szkołami.

Uroczystą Galę Finałową Konkursu zaszczycili swoją obecnością Prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Trochimczuk, Prodziekan Wydziału Chemicznego PWr dr hab. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi prof. Jadwiga Sołoducho, przedstawiciele Kuratorium Dolnośląskiego tj, mgr Wiesława Ludwiczyńska i mgr Anna Niewczas z Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego Kuratorium Dolnośląskiego, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Chemicznego Pwr dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, Członek Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego dr inż. Andrzej Puszyński, dr hab. Agnieszka Wojciechowska z Wydziału Chemicznego PWr. Licznie obecni również byli nauczyciele opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do konkursu oraz ich rodzice.

Laureatami XII edycji Konkursu Młody Chemik Eksperymentuje zostali:

  1. miejsce Oliwier Długosz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy ; Opiekun: mgr Jolanta Tas
  2. miejsce Maja Kübler ze Szkoły Podstawowej Nr 29 we Wrocławiu; Opiekun: mgr Bogusława Jaz
  3. miejsce Łukasz Talaga ze Szkoły Podstawowej Nr15 we Wrocławiu; Opiekun: mgr Joanna Szymani

Nagrody główne dla laureatów ufundował Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Ożyhar. Były to:

  • Laptop ASUS
  • Smartphone Honor 10 Lite
  • Kamera sportowa LAMAX Taurus z akcesoriami.

Dodatkowo każdy laureat i finalista otrzymał koszulkę z logo Politechniki Wrocławskiej, powerbank oraz inne upominki.

Nagrodę specjalną dla najlepszego Finalisty z Regionu Dolnego Śląska otrzymał Oliwier Długosz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy, której opiekunem jest pani mgr Jolanta Tas. Nagrodę ufundowała Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi pani prof. Jadwiga Sołoducho.

Kurator Dolnośląski ufundował nagrodę dla Laureata I miejsca w Konkursie, którą zdobył Oliwier Długosz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy.

Specjalną Nagrodę Książkową ufundowała prof. Maria Cieślak- Golonka dla Laureatki II miejsca w konkursie, która otrzymała Maja Kübler ze Szkoły Podstawowej Nr 29 we Wrocławiu.

Laureaci i Finaliści otrzymali zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty punkty rekrutacyjne, które będą uwzględniane podczas ubiegania się kandydatów o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Sponsorami XII Regionalnego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje byli: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Ożyhar, Dział Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie EKOS.

Wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Młody Chemik Eksperymentuje” był okazją dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminatorami zewnętrznymi w warunkach akademickich oraz promocji Politechniki Wrocławskiej.

Krystyna Gans

Konkurs w obiektywie 2019.03.02

Konkurs w obiektywie 2019.03.16