Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Warsztaty edukacyjne „Spotkanie z promieniotwórczością” w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku – wrzesień 2019

IMG 6823W dniach 10 – 11 września 2019 dolnośląscy licealiści – uczestnicy realizowanego przez Stowarzyszenie EKOS w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej projektu Młody Chemik Eksperymentuje – wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Spotkanie z promieniotwórczością” zorganizowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych
w Świerku k/Otwocka.

 

W warsztatach uczestniczyło 40 uczniów i 3 opiekunów – nauczycieli szkół licealnych oraz pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Wysłuchano dwóch wykładów dotyczących aktualnych problemów związanych między innymi z energetyką jądrową oraz zagrożeń i skutków promieniowania. Słuchacze mieli możliwość bezpośrednio zadawania pytań ekspertom. Podczas warsztatów dyskutowano nad promieniotwórczością w życiu codziennym oraz sposobami zabezpieczenia przed jej negatywnym oddziaływaniem.

Główną atrakcją wizyty było zwiedzanie Reaktora Atomowego Maria. Możliwość obserwacji pracy Reaktora, poznanie jego budowy i zastosowanie produktów to dla młodego człowieka niepowtarzalne i nieocenione doświadczenie.

O słuchaczach projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” pracownicy NCBJ wyrażali się z uznaniem, akcentując ich aktywność w dyskusji i podczas zajęć.

Cennym doświadczeniem okazał się fakt, iż dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież mogła zapoznać się z szeroko pojętą nukleoniką oraz zagadnieniem związanym z promieniotwórczością. Pobyt w nowoczesnym instytucie badawczym i wysłuchanie wykładów eksperckich pozwala uzmysłowić sobie jak mało wiarygodny jest lansowany w niektórych mediach mit na temat problematyki jądrowej tzw. radiofobia, która ogranicza rozwój wielu cywilnych technologii radiacyjnych.

 

Krystyna Gans
Kierownik projektu Młody chemik Eksperymentuje na PWr
Prezes Stowarzyszenia EKOS