Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Warsztaty edukacyjne ?Spotkanie z promieniotwórczością? w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka 2015

W dniach 19 – 20 maja 2015 dolnośląscy gimnazjaliści i licealiści – uczestnicy realizowanego przez Stowarzyszenie EKOS na Politechnice Wrocławskiej projektu Młody Chemik Eksperymentuje – wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Spotkanie z promieniotwórczością” zorganizowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Otwocka.

 

 swierk 2015 110W warsztatach uczestniczyło łącznie 43 uczniów i 7 opiekunów – nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych oraz pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Wysłuchano dwóch wykładów dotyczących aktualnych problemów związanych między innymi z energetyką jądrową oraz zagrożeń i skutków promieniowania. Słuchacze mieli możliwość bezpośrednio zadawania pytań ekspertom, wśród których największym zainteresowaniem cieszyła się prof. Ewa Drosde. Kulminacyjnym i oczywiście najważniejszym przeżyciem dla uczestników było zwiedzanie reaktora atomowego „Maria”. Każdy z nich miał okazję stanąć na platformie reaktora i obserwować jego działanie. Emocje sięgnęły zenitu, gdy okazało się, że jest on w stanie pracy, co sygnalizowała tablica informacyjna komunikatem „Pełna moc”. Podczas warsztatów dyskutowano również nad promieniotwórczością w życiu codziennym oraz sposobami zabezpieczenia przed jej negatywnym oddziaływaniem, omawiano również nowe rozwiązania technologiczne mające na celu pozyskiwanie nowych źródeł energii.

O słuchaczach projektu Młody Chemik Eksperymentuje pracownicy NCBJ wyrażali się z uznaniem, akcentując wysoki poziom ich wiedzy oraz aktywność w dyskusji i podczas zajęć. Cennym doświadczeniem okazał się fakt, iż dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież mogła przekonać się, na ile wiarygodna jest lansowana w mediach mitologia na temat problematyki jądrowej.

Konkurs w obiektywie