Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Milicki Festiwal Kolęd i Pastorałek 2018

W dniu 07.01.2018 r., w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu odbył się I Milicki Festiwal Kolęd i Pastorałek.

26693074 637252793111868 1800249242 oGłównym celem projektu było rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania śpiewem i tradycją, kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz stworzenie okazji do skonfrontowania umiejętności wokalnych uczestników.

Milicki Festiwal Kolęd i Pastorałek” odbył się we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu z Ośrodkiem Kultury w Miliczu i Parafią pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu.

 

Festiwal, organizowany w formule konkursu, skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Milicz. Warunkiem uczestnictwa było zaprezentowanie kolędy lub pastorałki w języku polskim w wybranych kategoriach: soliści, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne i zespoły wokalne w kategoriach wiekowych wg ustalonych i podanych do publicznej wiadomości kryteriów, tj. muzykalność, interpretacja, poczucie rytmu, dykcja, intonacja, ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek rzeczowy, natomiast laureaci I, II i III miejsca otrzymali dyplom, puchar i nagrodę rzeczową.

W pracach Jury brali udział muzycy z Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego – Wrocław (Maria Zawartko, Jarosław Zawartko, Tadeusz Melka). W Festiwalu wzięło udział 213 uczestników.

W trakcie obrad Jury, społeczność znajdująca się na widowni śpiewała kolędy wraz z dziećmi
i młodzieżą, przy współudziale młodej artystki – Joanny Zdobylak.

Festiwal prowadziła Julia Janczura – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (kompozytor, aranżer, pianista i wokalista).

Projekt dofinansowany przez Gminę Milicz.