Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 2018

IMG 3693W dniach 03.07 – 13.07.2018 wolontariusze z Gminy Milicz uczestniczyli w IX akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

Głównym celem projektu było porządkowanie polskich nekropolii na Kresach Wschodnich oraz poznanie korzeni naszych przodków.

W ramach akcji wolontariusze uporządkowali polskie cmentarze na Kresach Wschodnich w miejscowościach: Bar, Smotrycze, Kitajgród – miejscowościach skąd pochodzą rodzice, dziadkowie, krewni obecnych mieszkańców Gminy Milicz. Uczestnicy projektu wykonali bieżącą dokumentację zdjęciową i opisową trzech cmentarzy: w Barze, Smotryczu i Kitajgrodzie.

 

Młodzież polska wraz z opiekunami nawiązała kontakt z młodzieżą i ludnością Kresów Wschodnich (Bar, Kamieniec Podolski). Zorganizowano spotkania integracyjne, podczas których uczestnicy śpiewali polskie pieśni patriotyczne i biesiadne.

Pomimo upałów i zmęczenia fizycznego wolontariusze pracowali z wielkim zapałem i entuzjazmem. Ogromną satysfakcję przyniósł efekt końcowy – posprzątane cmentarne nekropolie, odnowione nagrobki, zawiązane i powiewające biało-czerwone wstążki na każdym nagrobku, dumnie powiewająca flaga Polski i zapalone znicze.

Z pobytu na Kresach przygotowano prezentację multimedialną i film, które w sierpniu 2018 r. podczas Gminnej Konferencji Oświatowej zaprezentowano społeczności Gminy Milicz, a także społeczności szkolnej w ramach „żywej” lekcji historii w SP1 i SP2 w Miliczu.

Projekt dofinansowany przez Gminę Milicz.