Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Projekt „Oferta Programu Edukacja dla Doliny Baryczy narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału Obszaru Doliny Baryczy”

20190524 112936W roku 2019 projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Sułowie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00478-6935-UMO121142/18 zawartej między LGD a Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

W Sułowie posadzono drzewo pamięci – Dąb Niepodległości dla Kresowiaków

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Parku im. Tadeusza Suchorowskiego w Sułowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie, tj. symboliczne posadzenie drzewa pamięci – Dębu Niepodległości dla Kresowiaków.

dsc04669Uroczystość odbyła się w dwóch odsłonach. W pierwszej części, na terenie Parku im. Tadeusza Suchorowskiego, w obecności władz Gminy, Powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i zaproszonych gości, posadzono „Dąb Niepodległości dla Kresowiaków” oraz odsłonięto pamiątkowy kamień wraz z tablicą, upamiętniające przyjazd ludności z Kresów Wschodnich do Doliny Baryczy.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Sułowie. Krystyna Piosik, wiceprezes Stowarzyszenia EKOS, powitała gości, którzy przyjęli zaproszenie i swoją obecnością zaszczycili uroczyste spotkanie kresowiaków. Obecni byli: Burmistrz Gminy Milicz – Piotr Lech, Starosta Powiatu Milickiego – Grzegorz Duda, wiceburmistrz Gminy Milicz – Łukasz Rokita, wicestarosta Powiatu Milickiego – Sławomir Strzelecki, Sołtys Sułowa – Mariola Góral, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i południowo-wschodnich Kresów – Michał Folmer, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sułowa – Mirosław Niedbała, Prezes LKS Barycz-Sułów – Andrzej Mastalerz, Radni Gminy Milicz: Edmund Bienkiewicz, Stanisław Kuśnierz, Katarzyna Makowiecka i Jadwiga Janczura, zastępca Nadleśniczego Leśnictwa w Miliczu Tomasz Kowalski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie – Wiesław Mulik, proboszcz parafii w Sułowie – ks. Józef Mokrzycki oraz osoby o korzeniach kresowych i mieszkańcy Sułowa.

Czytaj więcej...