Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Projekt „Oferta Programu Edukacja dla Doliny Baryczy narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału Obszaru Doliny Baryczy”

20190524 112936W roku 2019 projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Sułowie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00478-6935-UMO121142/18 zawartej między LGD a Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach uzyskanego grantu, przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie uczestniczą w cyklu 20 zajęć edukacyjnych prowadzonych przez ośrodki pozaszkolne zlokalizowane na obszarze Doliny Baryczy. Ich oferty edukacyjne w ramach Programu Edukacja dla Doliny Baryczy przedstawione są w serwisie edukacja.barycz.pl.

Przewidywana liczba uczniów biorących udział w projekcie – 600 osób ze wszystkich klas, łącznie z grupami zerówek.

Wyjazdowe zajęcia edukacyjne odbyły się między innymi w Leśnym Kompleksie przy Nadleśnictwie Żmigród i w Domu Drzewa w Wałkowej przy Nadleśnictwie Milicz. Młodzież brała udział w warsztatach piekarniczych, warsztatach Fotosafari w Centrum Edukacyjno-Turystycznym „Naturum” w Rudzie Sułowskiej, w zajęciach pszczelarskich z udziałem animatora „Muzyczne Pszczółki”, a także w zajęciach na ścieżce edukacyjnej „Wieś dawniej i dziś” w Rodzinnym Parku Przygód „Górecznik”
w Antoninie.