Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

VIII Sympozjum - Chemia życia codziennego

VIII Sympozjum nt. postaw proekologicznych odbyło się akurat w pięćsetną rocznicę pierwszego druku najstarszej polskiej pieśni religijnej Bogurodzicy.

W sercu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, tj. w staropolskim Sułowie, na VIII Sympozjum obradowało 260 osób z całej Polski różnej profesji, w tym bardzo wiele młodzieży. Na sali znaleźli się sułowianie i miliczanie, na czele z Panią Burmistrz Milicza – mgr Jadwigą Miłkowską, która w pięknych słowach otworzyła tę konferencję. Ona też jest autorką przesłania, iż „im bardziej będziemy dzieciom zwracać uwagę na piękno, które nas otacza, tym szybciej nauczymy je kochać Ojczyznę”.

Otóż dwie chemiczki, dwie Krystyny (mgr Krystyna Gans – przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej PTCh we Wrocławiu i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS oraz mgr Krystyna Piosik – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie) trafiły „w dziesiątkę” organizując 8 lat temu, w 1999 roku, w Sułowie konferencję naukowo – metodyczną w formie sympozjum. I tak to się zaczęło...

Sympozja te odbywają się co roku, w ostatnią sobotę września i skupiają coraz więcej nauczycieli szkół średnich i wyższych z całej Polski, zainteresowanych ochroną środowiska i kształtowaniem postaw prośrodowiskowych. Mogą oni przy okazji podziwiać najcenniejszy w Europie rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”, gdzie żyje m.in. 270 gatunków ptaków, 52 gatunki ssaków, 31 gatunków ryb i 42 gatunki roślin chronionych.

Zebrani wysłuchali 4 krótkich, ale głębokich w treści wykładów, a to: ks. prof. dr hab. Romana Rogowskiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu– o etyce codziennej, prof. dr hab. Jadwigi Sołoducho z Politechniki Wrocławskiej – o fitoterapii, dr hab. inż. Piotra Dobryszyckiego z Politechniki Wrocławskiej – o zapachach i prof. dr hab. Hanny Gulińskiej z UAM w Poznaniu – o eksperymencie chemicznym. Następnie 18 uczestników konferencji prezentowało swoje przemyślenia i osiągnięcia naukowo – metodyczne na sesji posterowej.

Po obiedzie odbyły się warsztaty na pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych ścieżkach edukacyjnych. Po wykonaniu zadań na ścieżkach, na uczestników czekała kolacja połączona z degustacją karpia i zdrowej żywności.

Na zakończenie podsumowano obrady, rozdano nagrody za najlepsze postery oraz nagrody dla młodzieży za wybitne prace w programie GLOBE i konkursie na plakat „Chemia życia codziennego”.

Koncert chóru „Polifonia Sułów”, zespołu wokalno – instrumentalnego z Mstowa k/ Częstochowy oraz młodzieży z Gimnazjum w Sułowie zakończył VIII Sympozjum.

Gratuluję wzorowej i perfekcyjnej organizacji, ciekawych wykładów, interesujących dyskusji oraz serdecznej, życzliwej atmosfery, tudzież podziwiam harmonijną współpracę Nauczycieli i Uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z personelem technicznym, rodzicami oraz okolicznymi mieszkańcami.

Żywię nadzieję, że Materiały te będą nie tylko pamiątką miłego i pouczającego pobytu w gościnnym Sułowie, ale także cenną pomocą dydaktyczną  i zachętą dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół do podejmowania działań społecznych ubogacających życie w swoich małych ojczyznach i chroniących miejscowe bogactwa przyrody.

Natalia Wanda Skinder