Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

XI. Sympozjum - Postawy proekologiczne - nowe wyzwania i możliwości

W dniu 27. września 2014 w Gimnazjum w Sułowie odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie EKOS w Sułowie XI. Sympozjum „Postawy proekologiczne - nowe wyzwania i możliwości”.

    Podsumowanie XI Sympozjum
    Podsumowanie XI Sympozjum - prezentacja
    Program XI Sympozjum
    XI Symozjum w obiektywie

Po dłuższej przerwie wznowiony został cykl konferencji naukowych o tematyce proekologicznej i edukacyjnej. W programie zaplanowano wykłady plenarne przygotowywane przez pracowników wyższych uczelni, sesje posterową dla nauczycieli i uczniów, prezentacje dorobku kultury regionalnej oraz projektów proekologicznych. Odbyły się również warsztaty edukacyjne w plenerach Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, m.in. w ośrodku agroturystycznym i hodowli konika polskiego w Ostoi k/Milicza. Uczestnicy mogli wziąć udział w ścieżkach edukacyjnych:

    zaprzęgi konne – „Fotosafari” - wokół stawów Doliny Baryczy
    rowerowej – „Szlakami osobliwości przyrodniczych”
    pieszej – „Miłośnicy ornitologii” - Ruda Milicka
    regionalnej – „Architektura krajobrazu Doliny Baryczy”
    fotograficznej – „Fotosnajperzy Doliny Baryczy”
    pieszej – „Program badawczy GLOBE w Dolinie Baryczy”
    kajakowej – „Flora i fauna Doliny Baryczy”

W trakcie Konferencji uczestnikom serwowane były specjały kuchni regionalnej z tradycyjnym karpiem na czele oraz proponowano inne atrakcje Doliny Baryczy. Nauczyciele i uczniowie zaprezentowali podczas sesji posterowej swój dorobek naukowy (zostanie on opublikowany w Materiałach Pokonferencyjnych XI. Sympozjum w Sułowie).

XI Symozjum w obiektywie