Jakimi kijami możemy grać w golfa?

Reguła 4 odnosi się do zasad regulujących kwestię sprzętu jakim gramy na polu. Oczywistą oczywistością jest oczywiście to, że w golfa gramy kijami do golfa… oczywiście. Jednakże same kije muszą być zgodne z obowiązującymi regułami gry i nie mogą być w żaden chałupniczy sposób ulepszane lub modyfikowane. Dla przykładu, nie możemy nakładać na lico elementów, które w jakiś sposób mogłyby wpłynąć na trajektorię lotu piłki w sposób odmienny od zamierzeń konstrukcyjnych danego kija.
Ile kijów możemy zabrać na rundę w golfa?

Podczas jednej rundy (18 lub 9 dołków) możemy korzystać maksymalnie z czternastu kijów. Nie znaczy to, że nie możemy podczas gry mieć ich przy sobie większej liczby kijów i, skoro lubimy dodatkowe obciążenie w torbie, nie musimy zostawiać ich w aucie czy na portierni. Jednakże, zgodnie z zasadą, musimy przed rozpoczęciem gry zadeklarować swojemu przeciwnikowi, że ten dodatkowy różowy driver, który dostaliśmy na walentynki, może i przynosi nam szczęście, ale mimo wszystko zostanie w torbie i nie będzie używany.

Jeśli gramy z partnerem (np. w grze typu Four Ball), możemy wymieniać się kijami i tak rozdysponować sprzęt, aby mieć do dyspozycji wszystko to, co może sie akurat przydać na polu (np. wszystkie kije typu wedge). Mimo to, łączna liczba kijów nie może przekraczać podwójnego maksimum, czyli, w przypadku gry z partnerem, nie może ich być więcej jak 28.
Jakie kary są stosowane za nieprzestrzeganie reguł?

Kary za granie nieprzepisowymi kijami, uszkodzenie i gra uszkodzonym kijem, oraz za nadmierną ilość kijów są określone według zasad R&A. Karą za uderzenie nieregulaminowym kijem jest dyskwalifikacja, jeśli niesiemy taki kij i nie zgłosimy tego graczom, markerowi i sędziemu tracimy dołek.